ស្រីស្អាត នៅផ្ទះម្នាក់ឯង​ ដេក​មិន​លក់ កើត​អារម្មណ៍​ភ័យ​ខ្លាច តេហៅសមត្ថកិច្ចមកជួយទាំងយប់

​ភ្នំពេញ ៖ នារី​អ្នកលក់​ឡេ និង​គ្រឿង​សំអាង​រូប​ស្រស់​ស្អាត​ម្នាក់ ខណៈ​នៅផ្ទះ​ម្នាក់ឯង រួច​ដេក​មិន​លក់​ក៏​អារម្មណ៍​ភ័យ​ខ្លាច ព្រោះតែ​លឺ​សូរ​ខ្យល់​បក់​ប្រាវ​ៗ ក៏​បាន​ទូរស័ព្ទ​ប្តឹង​សមត្ថកិច្ច​ថា មាន​ចោរ​ចូល​ផ្ទះ បង្ក​ឱ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ដល់​សមត្ថកិច្ច​ចុះ​ទៅ​សួរនាំ​ទាំង​យប់​តែ​ម្តង […]

Law and the judiciary

The Constitutional Council While the Constitution is higher than any […]